Zaznacz stronę

W domu powinno pięknie pachnieć… nie tylko dla gości, ale przede wszystkim dla nas samych!

Co to ocena oddziaływania na środowisko 

OOŚ to ocena określająca wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko naturalne zastana na miejscu inwestycji. Oddziaływanie bada się zarówno dla nowo powstających obiektów jak i dla rozbudowy istniejących już inwestycji. Celem badania oddziaływania jest określenie wpływu inwestycji na 

 • okoliczne wody
 • wpływ na jakość powietrza w okolicy
 • wpływ na warunki glebowe w okolicy inwestycji

Zakres oceny oddziaływania

Ocena oddziaływania na środowisko określa następujące ryzyka i przekazy dotyczące  inwestycji 

 • zakres monitoringu wpływu inwestycji na lokalne środowisko
 • ryzyka związane z wystąpieniem w terenie danej inwestycji związane z potencjalnymi awariami infrastruktury i potencjalnie występującymi katastrofami naturalnymi
 • możliwości zabezpieczania inwestycji przed wystąpieniem negatywnym wpływam na środowisko naturalne
 • bezpośrednie ingerencje inwestycji w naturalne środowisko naturalne jak również ingerencję w egzystowanie ludzi na badanym terenie.

Co musi zawierać OOŚ

Dokładne wytyczne dotyczące oceny oddziaływania nieruchomości na środowisko określają przepisy zawarte w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) Głównymi składnikami oceny są:

 • opis planowanej inwestycji
 • opis elementów przyrodniczych środowiska w badanym terenie
 • opis krajobrazu
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji zabytków
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska

O mnie

Mam na imię Justyna i od kilku lat interesuję się aranżacją wnętrz. Miałam do tej pory okazję przygotować kilka projektów aranżacji na potrzeby znajomych, ale moim marzeniem jest zająć się tym profesjonalnie.