Zaznacz stronę

Każdy myśliwy, niezależnie gdzie, jak często i na jakie zwierzęta, musi posiadać odpowiednie pozwolenie, aby móc posługiwać się bronią. Aby je otrzymać należy pomyślnie przejść badanie na broń, które ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego – a tym samym przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno samemu myśliwemu, jak i innym, szczególnie, że nie brakuje informacji o przypadkowych postrzelaniach na polowaniach oraz innych wypadkach z bronią w roli głównej (nie tylko w gronie łowieckim). Takie badanie pozwala zminimalizować to ryzyko – myśliwy musi przechodzić także badania okresowe, aby móc korzystać z broni.


Badania na broń dla myśliwego

Aby myśliwy uzyskał pozwolenie na broń, badanie psychologicznie jest niezbędne. Obejmują one rozmowę z psychologię oraz testy psychologiczne. Są one różnorodne – dotyczą sprawności intelektualnej, cech osobowości i temperamentu badanego. Takie profesjonalne badania na broń pozwalają ustalić lub wykluczyć istnienie zaburzeń natury psychologicznej. Warto dodać, że wszelkie kwestie odnośnie zaburzeń są wymienione w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni. W takich psychotestach psycholog ocenia poziom umysłowy, osobowość, dojrzałość społeczna i emocjonalna oraz funkcjonowanie w sytuacjach trudnych badanego.

Pozwolenie na broń myśliwską

Każdy badanie dotyczące na broń kończy się stosownym orzeczeniem psychologa, którego termin ważności określony jest przepisami – pozytywny wynik pozwala złożyć następnie wniosek o broń. Jako ciekawostkę dodać, że nie tylko pasjonaci łowiectwa muszą się ubiegać o broń – również inne hobby tego wymagają, jak choćby sport strzelecki czy rekonstrukcje historyczne, a nawet kolekcjonerzy muszą przez takie badania przejść. Krótko mówiąc – testy psychologiczne na broń są konieczne, niezależnie od tego, dla jakiego celu pragniemy ją kupić lub wykorzystywać.
Planujesz wstąpienie do grona łowieckiego i szukasz miejsca, w którym wykonasz specjalistyczne badania na broń dla myśliwego? W Olsztynie, Biskupcu i Nidzicy takie testy psychologiczne oferuje Pracowania Psychologiczna Julia! Przeprowadzane tu badania umożliwiają sprawdzenie stanu zdrowia oraz uzyskanie orzeczenia od psychologa, zgodnego z wszelkimi przepisami i normami – nie tylko dla myśliwych!